Takaisin ylös

AJANKOHTAISTA

Maatalouden investointutuki - salaojitus

Maatalouden investointitukea voi hakea JATKUVASTI. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain kunkin hakemusaikajakson päätyttyä.

Tällä hetkellä on käynnissä hakuaika ajalle 16.3.-15.8.

Muut tukijaksot ovat: 16.8.–15.10. ja 16.10.-15.1. ja 16.1.–15.3.

Peltosalaojituksessa tuen määrä on pääsääntöisesti 35% hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista 4,20€/m (tuki = 1,47€ / salaojametri).  Minimiavustus on 3000€ ( = noin 2400m salaojaa joka vastaa noin 4ha:ia salaojitettavaa peltopinta-alaa).

Lisätietoa investointituesta saat salaojayhdistyksen sivuilta http://www.salaojayhdistys.fi/fi/rahoitus/  tai MAVI:n sivuilta http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/maatalouden_investointituet/Sivut/maatalouden_investointituet.aspx

 

Peruskuivatuksen tuki

 

Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) varoista. Avustusta voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten. Tuen määrä on 40-50% toteutuneista kustannuksista. Peruskuivatuksella tarkoitetaan valtaojien perkausta ja kaivua, putkiojien rakentamista sekä peltoalueiden pengertämistä riittävien edellytysten luomiseksi paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle.

Suunnitelmien laadukkuus, ympäristövaikutusten huomioiminen suunnitteluratkaisussa sekä työn toteutusaikainen valvonta ovat hankkeen toteutuksen kannalta merkittäviä tekijöitä. Luonnonmukaiset menetelmät on pyrittävä huomioimaan suunnittelussa. Hankekohtaisen arvioinnin perusteella harkinnanvaraisiin ympäristönsuojelu ja -hoitotoimenpiteisiin voidaan myöntää täysimääräisesti avustusta. Peruskuivatussäädökset luovat puitteet avustuksen enimmäistukimääriksi sekä harkinnanvaraisen ja tukipäätöskohtaisen tukitason määrittämiseksi.

Tukea haetaan alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakijana on ojitusyhteisö tai vaihtoehtoisesti osakastyönä toteutettavan hankkeen hyödynsaajat tekevät hakemuksen yhteisellä sopimuksella. Rahoitushakemuksen liitteenä toimitetaan kuivatussuunnitelmat. Suunnitelmat hyväksytään yleensä ojitustoimituksessa, mutta sopimusojituksessa suunnitelmat hyväksytetään rahoituskäsittelyn yhteydessä.

Hakemuksen ja lisätietoja löydät Ympäristö.fi palvelusta: www.ymparisto.fi/peruskuivatustuki/hakemus  

Lisätietoa peruskuivatuksesta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuivatus

 

 

02.10.2020 Etelä-Suomen salaojakeskuksesta osa KVVY Tutkimus Oy:tä

19.04.2020 Olemme mukana WATERDRIVE- ja Loiku-hankkeissa

26.09.2019 Ojat kuntoon - SALAOJATYÖNÄYTÖS 3.10. Hausjärvellä

28.02.2019 Joki kuntoon ja tulvavahingot pienemmiksi - Loviisassa Hardombäckenin kunnostus

10.08.2018 Peltopäivä Lintukankaan tilalla Iitissä 23.8.

05.07.2017 Pellon kuivatuksen vaikutus maan kasvukuntoon – täydennysojitusta Rajalan tilalla Ypäjällä

08.02.2017 Peltovesiretki Virroille 16.2.2017 - KIITOS OSALLISTUJILLE!

08.02.2017 MAASEUDUN TULEVAISUUS: Joen valuma-alue kuntoon viljelijävoimin

25.05.2016 NutrinFlow-hanke Hardombäckenissä, maatalousympäristön vesienhallinnan esittelyvideo

05.04.2016 Vesienhoidon suunnittelupalvelua valuma-alueille ja vesistöihin


1 2