Olemme mukana WATERDRIVE- ja Loiku-hankkeissa

19.04.2020

Etelä-Suomen Salaojakeskus on mukana erilaisissa vesienhallintaan liittyvissä hankkeissa. Tällaisia hankkeita ovat mm. monikansallinen WATERDRIVE sekä kansallinen Loiku.

 

Waterdrive - Interreg - EU

WATERDRIVE  (Water driven rural development in the Baltic Sea Region) on kansainvälinen hanke jossa ovat Suomen lisäksi mukana Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Saksa. Hankkeessa toteutetaan kestäviä menetelmiä maatalouden valumavesien hallinnassa. Sen tavoitteena on parantaa maatalousalueiden vesien laatua ja varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin Itämeren valuma-alueella. Tarkoitus on myös aktivoida paikallisen tason toimijoita ja kehittää toimintamalleja ja keinoja paikallisen työn vauhdittamiseksi.

Etelä-Suomen Salaojakeskus on pilotoinut mm. Porvoossa Gammelbackan ja Karjalaiskylien hankkeen, jonka painopiste oli hyvien menetelmien käytäntöön vieminen kuivatushankkeessa. Hankkeessa sovitetettiin yhteen kalataloudelliset kunnostukset, vesitalouden parantaminen viljelyn kannalta sekä hulevesien hallinta, jolloin kokonaisvaltainen vesienhallinta valuma-alueella korostuu. Myös Loviisanjoen perkauksen päävastuu on ollut meillä.

Waterdrive jatkuu vuoden 2021 kesäkuuhun ja sitä koordinoi Ruotsin maatalousyliopisto SLU. Hankkeen verkkosivu löytyvät täältä: https://water-drive.eu/

 

Loiku

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon (Loiku) on Etelä-Suomen Salaojakeskuksen, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) ja Suomen metsäkeskuksen (SMK) yhteishanke, jossa laaditaan  käsikirjoitus toimista, joilla päästään kohti parempaa vesien tilaa, pilotoidaan kokonaisvaltaista valuma-alueen kunnostussuunnittelua ja neuvotaan alueen paikallisia toimijoita omien kunnostustoimien edistämisessä.

Hanke toteutetaan vuosina 2019-2020 ja sitä rahoittaa Ympäristöministeriö vesien ja merenhoidon avustuksista.

Loiku-hankkeesta voit lukea lisää: https://kvvy.fi/yhdistys/loimijoki/loiku/

 

Takaisin