WATERDRIVE - Yhteisten vesien äärellä

26.10.2021

Tänään on julkaistu WATERDRIVE-hankkeen video ”Yhteisten vesien äärellä” yhteistyössä suositun Kalastuskanavan kanssa!

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.

 

Video kertoo kalatalouden, yhdyskuntarakentamisen sekä maatalouden näkökulmista vesienhallinnan toimenpidekokonaisuudessa.

Eri asiantuntijoiden välisen sektorit ylittävän yhteistyön ja verkostoitumisen avulla on mahdollista sovittaa yhteen maankäytön, vesienhoidon ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteita. Videolla esiintyvät tahot toimivat tiiviissä yhteistyössä myös hankkeen ulkopuolella. 

Alla linkit toimijoiden sivuille:

https://www.hameenkalatalouskeskus.fi/

https://www.porvoo.fi/

https://kvvy.fi/

https://www.etela-suomensalaojakeskus.fi/

https://www.bsag.fi/

https://www.louhintahiekka.fi/

https://etela-suomi.proagria.fi/

https://www.syke.fi/fi-FI

http://maastokuvaus.fi/

 

Videota on kuvattu seuraavissa paikoissa: Padasjoen Vierunkoskella, jossa on toteutettu kalataloudellinen elinympäristökunnostus sekä kalatierakenteet.

Porvoon kaupungin alueella Kulloon yritysalueella (toteutettu kalkkikivisuodatinpato), Gammelbackan kaupunginosassa (aiheena monimuotoinen taajamaympäristö) sekä Humlebergin siirtolapuutarha-alueella (toteutettu biohiilisuodatuspato).

Loviisanjoella, jossa on yhteensovitettu maatalouden kuivatusta ja vesienhoitoa luonnonmukaisin menetelmin niin paljon kuin on pystytty perinteisen kuivatuksen lisäksi.

Video on tehty osana WATERDRIVE -hanketta, joka on kansainvälinen yhteistyö- ja tiedonvaihtohanke, jonka tavoitteena on tuottaa eri tahojen välisen yhteistyön avulla tietoa parhaista menetelmistä, toimintatavoista ja työkaluista, joilla maatalouden sekä vesienhoidon intressejä voidaan sovittaa yhteen huomioiden yhdenaikaisesti myös muiden sektoreiden tarpeet. Hanke tuo yhteen asiantuntijoita kaikista Itämeren alueen maista (Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Saksa ja Venäjä).

Videolla haluamme tiiminä korostaa verkostoitumisen sekä laajakatseisuuden tärkeyttä vesienhoidon ja -hallinnantyössä.

Toivomme, että video herättää uusia ajatuksia sekä lisää eri tahojen välistä yhteistyötä!

Tausta

Takaisin