NutrinFlow-hanke Hardombäckenissä, maatalousympäristön vesienhallinnan esittelyvideo

25.05.2016

Hardombacken yleisilmakuva 

 

Loviisanjoen valuma-alueella on käynnistynyt NUTRINFLOW-hanke, jonka tavoitteena on maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen ja maatalousympäristön tuotantotalouden kehittäminen kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla. 

 

ESITTELYVIDEOT

Hankkeessa on tehty video,  jossa kuvataan Hardombäckenin kohdealuetta ennen toimenpiteiden aloittamista. Videokooste on tarkoitus toteuttaa kolmessa osassa (ennen toimenpiteitä, toimenpiteiden jälkeen ja hankkeen lopuksi).

NutrinFlow-hanke,  maatalousympäristön vesienhallinnan esittelyvideo ennen toimenpiteitä (youtube.com)

Videossa esittelemme niitä ongelmia ja mahdollisuuksia, joihin tarttumalla ja puuttumalla saavutamme erittäin suurella todennäköisyydellä kohdealueesta riippumatta positiivisia tuloksia niin vesienhoidon kuin tuotantotaloudenkin suhteen maatalousalueilla.

 

TULEVAT TOIMENPITEET

Alueelle tullaan toteuttamaan valtaojauomaston peruskunnostus, tulvatasanteita, laskeutusaltaita, pohjakynnyksiä, säädettävä rumpurakenne sekä putkituksia ja eroosion torjuntaa.

 

TOIMENPIDETILANNE (kevät 2016)

- Urakkatarjouspyynnöt on lähetetty urakoitsijoille ja tarkoitus on saada tehtyä vesiensuojelurakenteet ja uomaston kunnostus tämän vuoden aikana.

- Rutumissa maanomistajien kanssa on käyty keskustelua melko mittavasta kosteikkohankkeesta.

- Kohteella on suoritettu maastomittaukset, joiden pohjalta laaditaan suunnitelmaluonnos, jota maanomistajat saavat kommentoida.

- Keskustelujen pohjalta edetään mahdollisesti varsinaisiin suunnitelmiin. Ainakin tässä vaiheessa maanomistajat ovat näyttäneet vihreää valoa.

- Vesiensuojelurakenteita on jo nyt sovittu 800m matkalle.

 

AUTAMME ONGELMISSA

Mikäli koet tarvetta Hardombäckenin kaltaisille toimenpiteille tai havaitsit videolla näkyviä ongelmia, otathan yhteyttä Etelä-Suomen Salaojakeskukseen niin katsotaan miten voimme yhdessä parantaa oman alueenne vesienhallintaa kaikkia hyödyntävällä tavalla.

 

Etelä-Suomen Salaojakeskus

Mikko Ortamala

puh. 044 331 1809 

 

Takaisin