Joki kuntoon ja tulvavahingot pienemmiksi - Loviisassa Hardombäckenin kunnostus

28.02.2019

Hardombäcken 2018 3 

Valuma-aluekunnostus yksittäisten toimenpiteiden sijaan - katso videoesitys

Loviisanjoen valuma-alueella käynnistyi vuonna 2015 NUTRINFLOW-hanke, jonka tavoitteena oli parantaa valuma-aluekunnostusten avulla Loviisanjoen tilaa. NutrinFlow-hankkeen kohdealueeksi valittiin Hardombäckenin valuma-alue, joka on suurimpia Loviisanjoen osavaluma-alueita. Pahimmillaan toimimattomasta kuivatuksesta johtuvista ongelmista kärsi jopa 60 – 80 peltohehtaaria Hardombäckenin valuma-alueella.
Alueella toteutettiin onnistuneesti perus- ja paikalliskuivatuksen, valumavesienhallinnan sekä maanrakenteen kunnostuksen toimenpidekokonaisuus luonnon monimuotoisuus ja kalatalous huomioiden.

Videolla (Youtube) esitellään hanke sekä toteutetut toimenpiteet kokonaisuudessaan:  

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.

 

NutrinFlow

 

Takaisin