OHJELMISTOT JA LAITTEET

Suunnittelutyössä käytämme Bentleyn MicroStation-ohjelmistoa.

MicroStation, Bentleyn järjestelmien lippulaiva, on keskeinen osa eri toimialojen sovelluksissa; rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, laitossuunnittelu, julkishallinnon tekninen toimialue, verkkojärjestelmät jne.
- Bentley Systems Inc.


Mittauslaitteina käytämme Trimblen välineistöä. Käytössämme on mittauskohteesta riippuen joko Trimble S6-takymetrejä tai Trimble GNSS-laitteisto. Laitteet ovat etäyhteydessä karttakeskustietokoneeseen ja järjestelmillä päästään parhaimmillaan millimetrin tarkkoihin paikannuksiin.

Mittaaja on yhteydessä GSM-verkon välityksellä laskentakeskukseen, joka laskee mittaajalle oman, paikallisen virtuaalitukiseman mittausalueelle.

Tämä uusi järjestelmä parantaa merkittävästi RTK-mittauksen tuottavuutta ja laatua. Järjestelmä tekee oman tukiaseman pystyttämisen tarpeettomaksi, mikä säästää aikaa itse mittaustyöhön ja kustannuksia laiteinvestoinneissa. VRS-järjestelmässä sinun ei tarvitse huolehtia kiintopisteistä, muunnoksista tai virheiden kasautumisesta. Vastaanottimesi alustaa nopeammin ja voit olla varma, että tukiasemalta saatavan korjausdatan laatu ja oikeellisuus on varmistettu.
- Geotrim Oy