PALVELUT

Kaikki tekemämme suunnitelmat tähtäävät laaja-alaiseen vesienhallintaan, joka on hyödyllistä yhdenaikaisesti sekä tuotantotaloudelle että ympäristölle. Kauttamme saat erilaiset kuivatukseen sekä valumavesienhallintaan liittyvät suunnitelmat peltokuivatuksesta maatilaympäristöön liittyvään suunnitteluun. Toimintaympäristömme on laaja ja tarjoamme monipuolisia suunnittelu- ja mittauspalveluja asiakkaiden eri tarpeisiin. 

Kuivatussuunnittelu

KUIVATUSSUUNNITTELU

 • Salaojitus
 • Valtaojien putkitus
 • Valtaojasuunnittelu
 • Peltosalaojien korjaussuunnittelu
Valumavesienhallinta

VALUMAVESIENHALLINNAN SUUNNITTELU

 • Kosteikot, laskeutusaltaat ja pohjapatosarjat
 • Luonnonmukainen peruskuivatus
 • Tulvasuojelu
 • Tuotantoalueiden valumavesienhallinta
 • Hulevesijärjestelmät
Vesihuoltosuunnittelu

VESIHUOLTOSUUNNITTELU

 • Vesihuoltojärjestelmät
 • Laajemmat vesihuoltohankkeet
 • Vesihuoltoon liittyvä neuvonta
 • Yleissuunnittelu
 • Rakennussuunnittelu
 • Valvonta
Maa-ainesten otto, ojitusyhtiö

MUU SUUNNITTELU

 • Viher- ja virkistysalueet
 • Hautausmaat
 • Maa-ainesten otto
 • Palvelut ojitusyhtiöille
 • Golf-kentät
 • Jaloittelutarhat
 • Mittaus- ja karttapalvelut
 • Salaojakartta-arkisto